Non-stop
Kursnamn Minä Oy – Toiminnallisen yrittäjyyden perusteet 3 op, nonstop
Kursdatum 01.05.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Petri Martikkala, Timo Salomaa
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 01.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Minä Oy – Toiminnallisen yrittäjyyden perusteet 3 op, nonstop

01.05.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy toiminnallisen yrittäjyyden malliin, jota hyödynnetään opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittämiseen ja yritystoiminnan muotoihin tutustumiseen. Opiskelija huomioi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkityksen yrittäjyydessä. Opiskelija hyödyntää omaa osaamistaan yritystoiminnan suunnitteluun. A Perusosaaminen.

Sisältö

Yrittäjyyden eri muodot ja yrittäjyys uravaihtoehtona; liiketoimintamahdollisuudet ja esimerkit yrittäjyydestä; kestävä kehitys ja vastuullisuus yrittäjyydessä; toiminnallisen yrittäjyyden malli (riskienhallinta, epävarmuuden sieto, verkostot ja oman persoonan hyödyntäminen yrittäjyydessä); SAMKin Yrityskiihdyttämö™ ja Tuotekehityspaja mahdollisuutena yrittäjyystaitojen syventämiseen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson Moodle-alustalle on koottu itsenäistä opiskelua tukevia video- ja oppikirja-aineistoja, harjoituksia sekä muuta materiaalia. Opiskelija etenee alustalla itsenäisesti tutustuen materiaaliin ja tehden tehtäviä.

Opintojakso on jaettu viiteen osaan ja jokaisen osion päätyttyä opiskelija suorittaa tehtäviä. Tehtävät koostuvat esseetehtävistä ja liiketoimintasuunnitelma tehtävästä.

Info

Office 365, Moodle oppimisympäristö, Turnitin plagiaatintarkistus, Word ja Business Model Canvas (BMC) pohja.

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.