Non-stop
Kursnamn Muotoilun perusteet ja pintamallinnus
Kursdatum 30.08.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Antti Henell
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 31.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Muotoilun perusteet ja pintamallinnus

30.08.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja muotoilun perusteet sekä osaa pintamallinnuksen perusteet ja periaatteet. Opiskelija oppii hyödyntämään kurssilla opittuja käsitteitä sekä menetelmiä perustasolla omassa työssään. Tämän lisäksi hän oppii tunnistamaan muotoilijan työnkuvan ja muotoilun vaatimukset koneensuunnittelussa.

EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelija tuntee pintamallinnuksen komennot pystyy mallintamaan niiden avulla haluamiaan pintamalleja, joita voi hyödyntää harjoitustyössään.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään visuaalisia kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä. Opiskelija pystyy tekemään tiedoston 3D-printterille tulostusta varten.

Sisältö:

3D-pintamallinnustavat ja hybridimallinnus. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä.

Förkunskapskrav

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen kuten Inventor, SolidWorks tai Catia perusteet.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija pystyy mallintamaan annetut tehtävä ja mallintamaan harjoitustyön, jossa on huomioitu muotoilun mahdollisuudet tuotteistamisessa. Raportti harjoitustyöstä ja pintamallinnustehtävien palauttaminen.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus

Info

Opetuskieli on suomi.

Mer information

Maksuton

Anmälningsinformation

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisajan: Opinnot tulee suorittaa valittuna suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalle toteutukselle, jos se on tarjolla.

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikoilla 42, 51-52 ja 9.