Non-stop
Kursnamn Palvelujärjestelmäosaaminen ja palveluohjaus 5 op, nonstop
Kursdatum 01.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sanna Marjamäki ja Heli Rosenqvist
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 01.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Palvelujärjestelmäosaaminen ja palveluohjaus 5 op, nonstop

01.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Sosiaalialan asiakkaiden monialaisten palvelupolkujen ja -prosessien hahmottaminen ja niiden erityisen luonteen ymmärtäminen palvelujärjestelmässä. Opiskelija tunnistaa asiakkaan palvelupolun ja palveluiden haasteita sekä etsii keinoja niiden ratkaisemiseksi. Opiskelija perehtyy palveluohjauksen lähtökohtiin.

Sisältö

Sosiaalialan asiakkaiden erityispiirteet ja -tarpeet palvelujärjestelmässä, asiakkaan tarpeet elämismaailman ja palvelusysteemin yhteensovittamisessa, palveluohjaus asiakkaan palveluiden jäsentäjänä ja koordinoijana, maahanmuuttajatyö; sosiaalisten järjestöjen ja yritysten palvelut.

Bedömningskriterier

1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Tämä opintojakso toteutetaan nonstop -opintona, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi suorittaa opintojakson itsenäisesti omaan tahtiinsa ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojakson aikana järjestetään lisäksi neljä erillistä ohjaustuntia, jonne opiskelija voi halutessaan osallistua. Ohjautuntien tarkoituksena on opastaa opiskelijaa opintojakson suoritukseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaustunnit järjestetään verkossa kerran kuukaudessa, joko päivä- tai ilta-aikaan, Moodlessa olevan aikataulun mukaisesti (kesä- ja heinäkuussa ohjaustunteja ei järjestetä). Ohjaustuntien verkko-osoite ilmoitetaan Moodlessa. Ohjaustilanteita ei tallenneta.

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.