Hösten | Fullbokad
Kursnamn Sosiaalialan ammattieettinen osaaminen
Kursdatum 22.08.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Liisa Kokkoniemi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 18.08.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Sosiaalialan ammattieettinen osaaminen

22.08.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Opiskelija syventää ammattieettistä osaamistaan sosiaali- tai kasvatusalan työtehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää työyhteisön eettistä osaamista. Opiskelija osaa tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja perustella eettisiä valintoja

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevia yksilöitä ja ryhmiä sekä kuvaa yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa.
 • tunnistaa ammatillisen roolin ja yhteiskunnan reunaehdot eettisenä dilemmana.
 • analysoida eettisesti ja teoreettisesti omaa ja ammattialan toimintaa.
 • kuvata omaa ammattieettistä toimintaansa arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa.

Förkunskapskrav

Opiskelijalla on sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka/vapaaehtoistoiminnan paikka ennen opintojakson alkamista.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan 22.8.-16.12.2022.

Opiskelija laatii opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman.

Opiskelija laatii työtehtävien ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla hän näyttää osaamistaan. Oppimistehtävä esitetään loppureflektiossa, jossa hän esittelee opintojakson aikana tekemän tehtävänsä muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille

Yhteisiä aloituksia ja loppureflektioita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kertaa:

Aloitus järjestetään zoomissa klo 15:30 Toinen loppureflektio järjestetään zoomissa klo15:30.

Info

Opintojakso toteutetaan opinnollistamisen periaatteiden mukaisesti. Opinnollistaminen tarkoittaa tavoitteiden mukaisen osaamisen suunnitelmallista hankkimista työtä tekemällä. Käytännön tekemiseen kytketään ennaltamäärätyn kirjallisuuden soveltaminen. Osaamisen kehittyminen tehdään näkyväksi reflektoimalla ja dokumentoimalla oppimisprosessi.

Opiskelijalla on sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka/vapaaehtoistoiminnan paikka ennen opintojakson alkamista. Työ voi olla koko- tai osa-aikaista. Työantajan tulee hyväksyä opiskelijan tavoite opinnollistaa työtä ja nimetä työelämässä toimiva mentori. Työelämän mentorilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kokemusta työtehtävässä toimimisesta. Opiskelija laatii sopimuksen yhteistyössä työelämän kanssa ja palauttaa sen opettajan hyväksyttäväksi. Kaikki tarvittavat dokumenttipohjat löytyvät opintojakon alussa avattavasta Moodlesta.

Opinnollistamista ei voi tehdä samaan aikaan harjoittelujakson kanssa

Muutokset mahdollisia

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.