Hösten
Kursnamn Sosiaalialan ammattieettinen osaaminen
Kursdatum 21.08.2023 - 15.12.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Liisa Harakkamäki
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.05.2023 - 11.08.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Sosiaalialan ammattieettinen osaaminen

21.08.2023 - 15.12.2023

Beskrivning

Opiskelija syventää ammattieettistä osaamistaan sosiaali- tai kasvatusalan työtehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää työyhteisön eettistä osaamista. Opiskelija osaa tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja perustella eettisiä valintoja

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevia yksilöitä ja ryhmiä sekä kuvaa yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa.
 • tunnistaa ammatillisen roolin ja yhteiskunnan reunaehdot eettisenä dilemmana.
 • analysoida eettisesti ja teoreettisesti omaa ja ammattialan toimintaa.
 • kuvata omaa ammattieettistä toimintaansa arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa.

Förkunskapskrav

Opintojakso edellyttää sosiaali-tai kasvatusalan työpaikkaa tai vapaaehtoistoiminnan tehtävää. Kts. Lisätiedot toteutussuunnitelmasta.

Opiskelijalla on sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka/vapaaehtoistoiminnan paikka ennen opintojakson alkamista. Työ voi olla koko- tai osa-aikaista. Työantajan tulee hyväksyä opiskelijan tavoite opinnollistaa työtä ja nimetä työelämässä toimiva mentori. Työelämän mentorilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kokemusta työtehtävässä toimimisesta. Opiskelija laatii sopimuksen yhteistyössä työelämän kanssa ja palauttaa sen opettajan hyväksyttäväksi. Kaikki tarvittavat dokumenttipohjat löytyvät opintojakson alussa avattavasta Moodlesta.

Bedömningskriterier

Opintojaksolla arviointimenetelminä ovat itsearviointi sekä opettajan tekemä arviointi. Oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan 21.8.-15.8.2023 aikavälillä.

Opiskelija laatii opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman.

Opiskelija laatii työtehtävien ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla hän näyttää osaamistaan. Oppimistehtävä esitetään loppureflektiossa, jossa hän esittelee opintojakson aikana tekemän tehtävänsä muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille.

Yhteisiä aloituksia ja loppureflektioita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kertaa:

 1. Aloitus järjestetään zoomissa 7.9.2023 klo 15:30
 2. Toinen loppureflektio järjestetään zoomissa 7.12.2023. klo15:30.

Linkki zoom-tapaamisiin löytyy moduulin moodlessa. Moodle on avoinna kaikille hyväksytyille opiskelijoille.

Opiskelija jaksottaa itse oman työskentelyn toteutusaikana.

Info

 

 

Mer information

 • Turku AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua tälle opinnolle Pepissä.
 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Turku AMK:n opiskelija, ilmoittaudu Pepissä
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla