Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Sosiaalialan ammattieettinen osaaminen
Kursdatum 06.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Salla Rinta-Paavola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.04.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Sosiaalialan ammattieettinen osaaminen

06.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Opiskelija syventää ammattieettistä osaamistaan sosiaali- tai kasvatusalan työtehtävissä.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevia yksilöitä ja ryhmiä sekä kuvaa yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa.
 • tunnistaa ammatillisen roolin ja yhteiskunnan reunaehdot eettisenä dilemmana.
 • analysoida eettisesti ja teoreettisesti omaa ja ammattialan toimintaa.
 • kuvata omaa ammattieettistä toimintaansa arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa.

Förkunskapskrav

Opintojakso edellyttää sosiaali-tai kasvatusalan työpaikkaa tai vapaaehtoistoiminnan tehtävää. Kts. Lisätiedot toteutussuunnitelmasta.

 

Bedömningskriterier

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää ohjeistusten mukaisten sopimuksen, suunnitelman ja oppimispäiväkirjan laatimista sekä osallistumista loppureflektioon. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan 6.5.-31.8.2024 aikavälillä.

 • Opintojakson alussa laadit opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman.
 • Laadit työtehtäviesi ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla näytät osaamisesi.
 • Esittelet loppureflektiossa opintojakson aikana tekemäsi oppimispäiväkirjasi ohjaavalle opettajalle, muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille.
 • Jaksotat itse oman työskentelysi.

Yhteisiä aloituksia ja loppureflektioita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kertaa:

 1. Aloitus järjestetään zoomissa 16.5.2024 klo 15:30.
 2. Loppureflektio järjestetään zoomissa 15.8.2024 klo 15:30.

Linkki zoom-tapaamisiin löytyy moduulin moodlessa/learnissa. Moodle on avoinna kaikille hyväksytyille opiskelijoille.

Mer information

 • Ilmoittaudu opintojaksolle ensisijaisesti omassa Pepissä/Pakissa/opiskelijan työpöydällä. Jos kotikorkeakoulusi ei ole vielä mukana ristiinopiskelujärjestelmä Ripassa, voit ilmoittautua sivun ylälaidassa olevan painikkeesta avautuvalla  ilmoittautumislomakkeella.
 • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta HAMKin nettisivulta. Voit kysyä tarvittaessa ilmoittautumisesta ja hyväksymisestä opintojaksolle koulutuskoordinaattorilta, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Huomaathan, että opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Centrian, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija (jos ristiinopiskelun ilmoittautuminen Pepissä/Pakissa ei ole mahdollista):
  • Valitse kotikorkeakoulusi listasta. Jos sitä ei ole, et voi ilmoittautua lomakkeella
  • Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla