Non-stop
Kursnamn Tietoturvallisuuden perusteet
Kursdatum 14.02.2020 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 6 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Virve Prami
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.02.2020 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Tietoturvallisuuden perusteet

14.02.2020 - 31.12.2025

Beskrivning

Tavoitteet

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tietoturvasta ja sen merkityksestä yritystoimintaan.
 • Hän tietää tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet sekä ymmärtää periaatetasolla tärkeimpiä tietoturvamenetelmiä.
 • Hänellä on myös käsitys erilaisista salausmenetelmistä historiasta nykypäiviin.

Sisältö

 • tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet
 • yrityksen tietoturvapolitiikka sekä -suunnitelma
 •  tietojärjestelmän uhat ja niihin liittyvät käsitteet
 • uhkien analysointi ja työkalut
 • ohjelmistojen turvallisuuskäyttöturvallisuus
  • työasemien standardointi
  • ohjelmien käyttöoikeudet
  • käyttäjien hallinta
 • palvelinturvallisuus
  • varmistusmenetelmät
  • vikasietoisuus
 • tunnistus ja todennusmenetelmät
 • tietoliikenteen tietoturvallisuus
 • perinteiset ja modernit salausmenetelmät
  • asymmetrinen ja symmetrinen salaus
  • salausavaimet
  • digitaalinen allekirjoitus

Förkunskapskrav

 • Tietotekniikan perusteet
 • PC:n käyttöönotto

Bedömningskriterier

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan tulee tehdä harjoitustehtäviä sekä lopputentti.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi eikä sen suorittamisaikaa ole rajattu.

Kurssin suoritustahti ja aikataulutus riippuvat täysin opiskelijasta itsestään.

Mer information

Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.