Non-stop
Kursnamn Yrityksen ostamisen perusteet
Kursdatum 20.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Juha Tall
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.04.2024 - 31.07.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Yrityksen ostamisen perusteet

20.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

  • Opiskelija osaa tunnistaa yritysostoon liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita, sekä tunnistaa ja eritellä yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita.
  • Opiskelija osaa eritellä ostokriteerejä ja tunnistaa yrityskauppaneuvottelujen vaiheet ja niihin liittyviä elementtejä.
  • Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä arvonmäärityksen periaatteita.
  • Opiskelija osaa vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin ja tunnistaa yleisimpien rahoitusvaihtoehtojen keskeiset piirteet.

Förkunskapskrav

Ei edeltäviä vaatimuksia.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty. Arvioinnit 14.6, 2.7, 6.8 ja 13.9.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on non-stop.

Info

Tarvitaan videoiden katseluun ja kuunteluun sovelias laitteisto.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 10.4.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 10.4.2024 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 10th April at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).