RIPA –  möjliggör ännu smidigare korsstudier mellan högskolorna

RIPA, tjänsten för korsstudier ger högskolestuderande möjlighet att avlägga studier vid en annan högskola utan att anmäla sig via en separat portal. Varje studerande kan se kurser från andra högskolor som är avsedda för hen och också anmäla sig till dem via hemhögskolans studieförvaltningssystem(Peppi/Pakki).

Inom en snar framtid kommer RIPA att gradvis ersätta CampusOnline-portalen och möjliggöra smidigare korsstudier och dataöverföring mellan högskolorna.

För närvarande har redan en del yrkeshögskolor börjat använda RIPA. Tidsplan för införandet av RIPA är specifikt för varje yrkeshögskola, för mer information vänligen besök din yrkehögskolas intranät eller kontakta studerandeservice. I CampusOnline-portalen finns det information i kursbeskrivningen om studerande vid vissa yrkeshögskolor redan har möjlighet att anmäla sig via sitt eget studieförvaltningssystem. Innan du anmäler dig, kontrollera kursinformationen för korrekt anmälningsmetod.