Non-stop
Kursnamn Ennakoiva kunnossapito
Kursdatum 30.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Kirsi Niininen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ennakoiva kunnossapito

30.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Ennakoiva kunnossapito ja sen suunnitteleminen ovat tärkeä osa nykyaikaisen tuotantolaitoksen toimintoja.

Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia. Opit tunnistamaan mitä tarkoittaa Luotettavuuskeskeinen kunnossapito RCM (Reliability Centered Maintenance) ja mitä vaiheita siihen kuuluu. Opit tietämään perusteita muista ennakoivan kunnossapidon menetelmistä. Opit tunnistamaan yleisimpiä kunnossapidon tunnuslukuja ja hyödyntämään kunnossapitoalan tutkimustietoa.

Osaamisesi kehittyminen alkaa kunnossapidon peruskäsitteiden kuten kunnossapitolajien, kunnossapidon menetelmien ja toimintojen ymmärtämisestä. Edelleen kehityt em. peruskäsitteiden tuntemisessa, valinnassa ja käytäntöön soveltamisessa. Opit soveltamaan yksittäisiä kunnossapidon menetelmiä käytäntöön.

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät nykyaikaisen tuotantolaitoksen kunnossapidon merkityksen ja kunnossapidon menetelmiä sekä toimintoja. Olet oppinut tunnistamaan kunnossapidon peruskäsitteitä ja soveltamaan yksittäisiä menetelmiä käytäntöön eli kehittämään kunnossapitoa tuotantolaitoksessa.

TIETO JA YMMÄRRYS Osaat tunnistaa ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia systemaattiseen käyttövarmuuden kehittämiseen tuotantolaitoksessa. Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) vaiheet.

MONIALAINEN OSAAMINEN Osaat työskennellä systemaattisesti ja päämäärätietoisesti kunnossapidon asiantuntijatehtävissä. Osaat jakaa omaa asiantuntijuuttasi ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväksesi teollisuuden kunnossapidon kehittämisessä.

Sisältö:

Kunnossapidon kehityskohteiden tunnistaminen. Ennakoivan kunnossapidon menetelmien tunnistaminen ja hyödyntäminen (esim. kunnonvalvonta).

RCM:n eli Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon keskeinen sisältö ja vaiheet. Muut ennakoivan kunnossapidon kehittämismenetelmät.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty: Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä teollisuuden kunnossapidon haasteiden ratkaisuissa. Tunnet myös muita ennakoivan kunnossapidon menetelmiä. Tunnistat yleisimpiä kunnossapidon tunnuslukuja. Osaat hyödyntää kunnossapitoalan tutkimustietoa.

Hylätty: Opiskelijan osaaminen ei täytä hyväksytyn suorituksen vaatimuksia.

Arbetsformer och schemaläggning

Tarkistathan toteutuksen aikataulun opintojen alussa, jos toteutuksessa on yhteinen aloitus, aloitukseen osallistuminen on tärkeää.

Mer information

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan  ilmoittautuessasi opintojen suorittamisen aikaikkunat:

  • Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
  • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
  • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavalillä.

Anmälningsinformation

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 21.12.2022-6.1.2023 välisenä aikana.