Sommaren
Kursnamn Innovaatiotoiminta
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Minna Hautio
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 25.05.2023 - 30.06.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Innovaatiotoiminta

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Innovaatiotoiminta-opintojaksolla opitaan, mitä tulevaisuuden ennakointi tarkoittaa ja miten sitä tehdään. Lisäksi selviää, mitä innovaatio ja innovoiminen käytännössä tarkoittavat ja miten innovaatioita voi edistää työelämässä.

Opintojakso antaa innovaatioprosessin läpiviemiseen tarvittavan perusosaamisen. Lisäksi opintojaksolla opitaan tulevaisuustiedon ja ennakoinnin perusteet.

Opintojaksolle kannattaa tulla tutkimaan omaa innovaatiosuhdettaan ja kehittämään omaa innovatiivisuuttaan. Siellä saa myös tärkeitä työelämätaitoja. Erityisiä lähtötasovaatimuksia ei ole.

Kenelle?

Opintojakso sopii kenelle tahansa, joka haluaa oppia innovaatiotoiminnan perusperiaatteet ja vahvistaa omaa innovaatiokyvykkyyttään.

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • Tunnistaa yhteiskunnallisesti ja globaalisti vaikuttavia muutosvirtoja
  • Osaa soveltaa tulevaisuusajattelua omassa ammatillisessa toimintaympäristössään
  • Ymmärtää innovaatioprosessin edellytykset, vaiheet ja toimintatavat
  • Osaa edistää luovaa, käytännönläheistä ongelmanratkaisua.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Verkkototeutukseen kuuluu kirjallisia tehtäviä sekä tentti sekä keskustelutehtäviä.

Info

Osallistumiseen ei tarvita muuta kuin nettiyhteys ja tietokoneen tavanomainen tekstinkäsittelyohjelma (Word tai vastaava).

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.