Hösten | Fullbokad
Kursnamn Repetera svenska
Kursdatum 28.09.2022 - 07.12.2022
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.09.2022

Repetera svenska

28.09.2022 - 07.12.2022

Beskrivning

Opiskelija omaksuu ruotsin kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston. Hän kehittää kielen oppimisvalmiuksiaan sekä valmiuksiaan opiskella ammatillista ruotsin kieltä.

Opiskelija kehittää pääasiassa ruotsin kirjallisia taitojaan ja vähemmässä määrin myös suullisia taitojaan.

Opiskelija omaksuu taidon itsenäiseen ja vastuuntuntoiseen työskentelyyn sekä sisäistää positiivisen asenteen oppimiseen.

Opiskelija osaa käyttää tarjolla olevia apuvälineitä taitavasti.

Opiskelija opiskelee ruotsin kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa. Opiskelija kehittää suullisia ja kirjallisia valmiuksia opiskella ammatillista kieltä. B1-taso saavutetaan tekemällä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Förkunskapskrav

Toisen asteen ruotsin opinnot.

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Ei tenttiä.

Kriteerit: 70% tehtävistä suoritettu hyväksytyllä tavalla

– Itslearning korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa täydennetään yksi sana) – Opettaja korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa kirjoitetaan tekstiä sekä kaikki suulliset tehtävät)

Arbetsformer och schemaläggning

Luetun tekstin ymmärtäminen Kielioppivideoita ja harjoituksia (käännösharjoituksia, laita sana oikeaan muotoon –harjoituksia, pieniä kirjoitustehtäviä)

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Info

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opiskelija tarvitsee oikeinkirjoitusohjelmaa, johon ruotsin voi asentaa, esim. Word.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.