Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Työyhteisötaidot
Kursdatum 01.05.2023 - 06.08.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Tapio Kari
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 31.03.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Työyhteisötaidot

01.05.2023 - 06.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • arvioida omaa sekä henkilöstön roolia ja vastuuta työyhteisön toiminnan kannalta
  • työskennellä tiimeissä erilaisten ihmisten kanssa
  • kehittää työyhteisöä sekä arvioida ja kehittää omia työyhteisötaitojaan

Sisältö:

  • Opintojaksolla perehdytään työelämän muutokseen sekä tämän päivän ja tulevaisuuden työyhteisöihin ja niissä tarvittaviin työyhteisötaitoihin. Opintojakson aikana käyt pienryhmissä verkkokeskusteluja aiheesta, harjoittelet työyhteisötaitoja ja kehitetät omia työyhteisötaitoja itse laaditun suunnitelman pohjalta omassa työyhteisössäsi tai vastaavassa.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä 1.5.-7.5.2023. Muilla tehtävillä myös määräpäiviä. Katso tarkempi aikataulu toteutussuunnitelmasta. Loppuraportin palautus 6.8.2023 mennessä.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa olevaa oppimisympäristöä hyödyntäen, verkossa käytävissä pienryhmä keskusteluissa sekä kehittämistehtävässä, joka tapahtuu omassa työyhteisössä tai vastaavassa

Katso tarkemmat tiedot toteutussuunnitelmasta.

 

 

 

Mer information

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti, verkossa käytävissä pienryhmä keskusteluissa sekä kehittämistehtävässä, joka tapahtuu omassa työyhteisössä tai vastaavassa. Yksi tärkeä työyhteisötaito on aikataulujen noudattaminen. Tässäkin opintojaksossa tiimien toiminnan tuloksellisuuden kannalta on tärkeää että kaikki tiimin jäsenet pysvvät annetuissa aikatauluissa ja antavat oman panoksensa tiimin yhteiseen kehittymiseen.

Anmälningsinformation

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.